<li id="qhjby"><rp id="qhjby"></rp></li>
   <progress id="qhjby"><bdo id="qhjby"><nobr id="qhjby"></nobr></bdo></progress>

   Vyjád?ení gen. ?editele spole?nosti VMware k viru COVID-19

   ?V ?asech, kdy ?bě?né podnikání' není mo?né, se musíme zamě?it na to, abychom pomáhali jeden druhému a poskytovali podporu na?im zákazník?m, zatímco na tuto vyzvu reagují a p?izp?sobují se.“ Pat Gelsinger, generální ?editel spole?nosti VMware

   P?e?íst vyjád?. ?editele 
   artical-pat3

   Novinky a zajímavosti

   VMware Cloud Foundation?4: platforma pro hybridní cloud

   Objevte nejnověj?í vylep?ení ?e?ení hybridní cloudové infrastruktury pro moderní aplikace.

   Více o?novych funkcích 

   vSphere?7: Na?e největ?í vydání je nyní obecně dostupné

   Podívejte se, jak se ?e?ení vSphere transformuje v?základní stavební kámen provozního modelu postaveného na cloudu.

   P?ehrát 

   Vytvá?ejte/provozujte/spravujte aplikace v?cloudu

   Posilte sv?j dopad pomocí infrastruktury, která vyu?ívá ?e?ení Kubernetes na maximum.

   Více o?modernizaci apl. 

   Zodernizujte infrastrukturu HCI pomocí vSAN7

   Objevte nové funkce, které podporují nové aplikace v?hypersjednocené infrastruktu?e.

   Modernizovat HCI pomocí vSAN7 

   Vyzkou?ejte VMware Cloud

   Dopad cloudu je nepopiratelny. Zjistěte jak nasadit a?spravovat jakoukoli aplikaci ve kterémkoli cloudu a?zároveň udr?et nejvy??í mo?nou úroveň konzistentní infrastruktury a?provozu. Díky spole?nosti VMware máte mo?nost budovat a?nasazovat moderní aplikace – od datovych center p?es cloudy a? po edge.

   Objevte VMware Cloud 
   Co je va?e priorita v IT?
   Dal?í p?íběhy zákazník? 

   Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

   Vyzkou?ejte vSphere

   Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

   Zahájit praktickou ukázku 

   Zkuste NSX Data Center

   Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

   Zahájit praktickou ukázku 

   Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

   Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

   Zahájit praktickou ukázku 

   Vyzkou?ejte Workspace ONE

   Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

   Zahájit praktickou ukázku 

   Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

   Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

   P?e?íst ?lánek
   亚洲中文字幕