<li id="qhjby"><rp id="qhjby"></rp></li>
   <progress id="qhjby"><bdo id="qhjby"><nobr id="qhjby"></nobr></bdo></progress>

   Dyrektor generalny VMware o?pandemii COVID-19

   ?Kiedy normalna praca jest niemo?liwa, musimy skupi? si? na pomaganiu sobie nawzajem oraz wspiera? naszych klientów w?reagowaniu na obecn? sytuacj? i?dostosowywaniu si? do bie??cych warunków". — Pat Gelsinger Dyrektor generalny VMware

   Przeczytaj komunikat 
   artical-pat3

   Aktualno?ci

   Platforma VMware Cloud Foundation 4

   Poznaj najnowsze mo?liwo?ci naszej platformy hybrydowej obs?uguj?cej nowoczesne aplikacje.

   Odkryj nowe funkcje 

   vSphere?7 ju? dost?pne?— najwa?niejsza premiera od lat

   Przekonaj si?, dlaczego vSphere jest nieodzownym elementem ka?dego rozwi?zania obejmuj?cego chmur?.

   Obejrzyj teraz 

   Dowolna aplikacja w?dowolnej chmurze

   Wykorzystaj potencja? Kubernetes, by tworzy? oraz uruchamia? aplikacje i?nimi zarz?dza?.

   Zmodernizuj aplikacje 

   vSAN7: zmodernizuj swoje ?rodowisko HCI

   Odkryj nowe funkcje pozwalaj?ce na obs?ug? nowoczesnych aplikacji w infrastrukturze HCI.

   Dowiedz si? wi?cej 

   Poznaj VMware Cloud

   Czy mo?na dzi? funkcjonowa? bez chmury? Przekonaj si?, jak wdra?a? aplikacje w?dowolnej chmurze i?tam nimi zarz?dza?, zachowuj?c przy tym najwy?szy poziom wydajno?ci i?stabilno?ci. Rozwi?zania VMware daj? Ci wolno?? tworzenia i wdra?ania nowoczesnych aplikacji — od centrum przetwarzania danych, przez chmur?, po brzeg sieci.

   Odkryj VMware Cloud 
   Jakie masz priorytety IT?
   Wi?cej historii klientów 

   Wypróbuj bezp?atnie produkty VMware

   Wypróbuj vSphere

   Odkryj najlepsz? platform? wirtualizacji dla Twojej chmury hybrydowej.

   Otwórz zaj?cia praktyczne 

   Wypróbuj NSX Data Center

   Odkryj platform? wirtualizacji dla SDDC.

   Otwórz zaj?cia praktyczne 

   Wypróbuj vSAN

   Odkryj mo?liwo?ci pami?ci masowej flash b?d?cej fundamentem HCI.

   Otwórz zaj?cia praktyczne 

   Wypróbuj Workspace ONE

   Odkryj opart? na analizach platform? cyfrowego miejsca pracy.

   Otwórz zaj?cia praktyczne 

   Pi?? przyczyn, dla których chmura u?atwia dyrektorom CIO wdra?anie innowacji

   Innowacje to klucz do sukcesu — zw?aszcza w obliczu rosn?cych oczekiwań i silnej konkurencji. Firmy potrzebuj? ich na co dzień i do dalszego rozwoju.

   Przeczytaj artyku?
   亚洲中文字幕