<li id="qhjby"><rp id="qhjby"></rp></li>
   <progress id="qhjby"><bdo id="qhjby"><nobr id="qhjby"></nobr></bdo></progress>

   VMware CEO'sundan COVID-19 Mesaj?

   "Ola?anüstü zamanlardan ge?ti?imiz bugünlerde, birbirimize yard?m etmeye ve bu talihsiz durumdan etkilenip yeni düzene ayak uydurmaya ?al??an mü?terilerimize destek olmaya odaklanmal?y?z." -Pat Gelsinger ?cra Kurulu Ba?kan?, VMware

   CEO'nun Mesaj?n? Okuyun 
   BT ?nceli?iniz Ne?

   Haberler ve ?ne ??kanlar

   VMware Cloud Foundation 4: Hibrit Bulut Platformu

   Modern uygulamalara y?nelik hibrit bulut altyap? ??zümümüzdeki son geli?meleri ke?fedin.

   Yeni ?zellikleri ??renin 

   vSphere 7: En Büyük Sürümümüz Genel Kullan?ma Sunuldu

   vSphere'in bulut i?letim modeli i?in nas?l temel yap? ta??na d?nü?tü?ünü g?rün.

   Hemen ?zleyin 

   Uygulamay? Bulutta Geli?tirin, ?al??t?r?n, Y?netin

   Kubernetes'ten en iyi ?ekilde yararlanan altyap? ile etki yarat?n.

   Modern Uygulamalar Burada 

   vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin

   Hiper bütünle?ik altyap?da modern uygulama kullan?m durumlar?n? destekleyen yeni ?zellikleri ke?fedin.

   vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin 

   VMware Cloud'u Deneyimleyin

   Bulutun etkisi g?z ard? edilemez. Altyap? ve operasyonlar?n tutarl?l???n? en üst düzeye ??kar?rken, her bulutta her uygulamay? nas?l hizmete alaca??n?z? ve y?netece?inizi ke?fedin. VMware ile veri merkezinden buluta ve s?n?ra kadar modern uygulamalar? olu?turma ve hizmete alma ?zgürlü?üne sahip olacaks?n?z.

   VMware Cloud'u Ke?fedin 
   BT ?nceli?iniz Ne?
   Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

   VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

   vSphere'i Deneyin

   Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

   Uygulamal? Laboratuvar 

   NSX Data Center'? Deneyin

   SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

   Uygulamal? Laboratuvar 

   Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

   vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

   Daha Fazla Bilgi 

   Workspace ONE'? Deneyin

   Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

   Uygulamal? Laboratuvar 

   ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

   ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

   Makaleyi Okuyun
   亚洲中文字幕